Hírek

Őszi Barangolások Siófokon! Nyereményjáték Szabályzat

A facebook.com/hellosiofok oldalon közzétett nyereményjáték szabályzata.

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület (Cg.: 00 18 760527, adószám: 18760527-2-14) 8600 Siófok, Fő tér 11. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/hellosiofok Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.09.19. 16:00 – 2020.09.30. 12:00
Sorsolás: 2020.09.30. 16:00
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a szervező által üzemeltetett Hello Siófok Facebook oldalra kikerülő játékfelhívások szerint kell eljárnia:

A játék 4 db egyéni játékfelhívásból áll az alábbi időpontokban:
2020.09.19. 16:00
2020.09.19. 20:00
2020.09.20. 16:00
2020.09.20. 20:00

A játékfelhívásokban leírtaknak megfelelően a Játékosoknak a választott játékfelhívás alá Siófok szlogenjét („Itt kezdődik a Balaton!”) kell írniuk hozzászólás formájában, hogy részt vegyenek a Játékban.

3. Sorsolás

A játék végén az egyéni játékfelhívások alá érkező kommentek közül kerül kisorsolásra felhívásonként 1 db (azaz összesen 4 db) nyertes.

A sorsolás 2020.09.30-án 16:00 órakor történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, egy két tagból álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

4. Kik vehetnek részt a játékban?

• Aki a Hello Siófok Facebook oldalra kikerülő játékfelhívás szerint jár el (a továbbiakban: Játékos).

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

• A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Nyeremények

A játék végén a 4 db egyéni játékfelhívásra 1-1 db (azaz összesen 4 db) nyertest hirdetünk.


Nyeremények:
1. játékfelhívás:
Őszi Családi Élmények Siófokon” csomag, melynek tartalma:
- Szálláshely a siófoki CE Pláza Hotel****-ban (2 felnőtt, 2 gyermek számára, 2 éjszakára)
- 1 db családi (4 főre szóló) belépő a siófoki Bella Állatparkba
- 1 db családi (4 főre szóló) belépő a siófoki Fordított házba
- 1 db családi (4 főre szóló) belépő a siófoki Víztoronyba
- 1 db családi (4 főre szóló) időkorlátozás nélküli belépő a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpontba az élményfürdő részre
- 1 db családi (4 főre szóló) utalvány a Balatoni Hajózási Zrt. Siófokról induló menetrendi hajójára
- 1 db 7.000 Ft értékű utalvány a siófoki Amigo Étterembe
- 1 db 4 főre szóló utalvány a siófoki Johnny’s Bistróba

2. játékfelhívás:
"Siófoki Wellness" csomag, melynek tartalma:
- Szálláshely a siófoki Hotel Azúr****-ban (2 felnőtt számára, 2 éjszakára)
- 1 db 2 főre szóló időkorlátozás nélküli belépő a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpontba az élményfürdőbe és a szaunavilágba is
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Fordított házba
- 1 db 2 főre szóló utalvány a Balatoni Hajózási Zrt. Siófokról induló menetrendi hajójára
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Víztoronyba
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Bella Állatparkba
- 1 db 2 főre szóló cukrászdai utalvány a Mandara Cafe & Lounge-ba a siófoki Mala Garden felajánlásából
- 1 db 15.000 Ft értékű utalvány a siófoki Sándor Étterembe

 

3. játékfelhívás:
"Őszi Gasztrokalandok Siófokon" csomag, melynek tartalma:
- Szálláshely a siófoki Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófokban (2 felnőtt számára, 2 éjszakára)
- 1 db 10.000 Ft értékű utalvány az Egy Csipet Nádas étterembe
- 1 db 2 főre szóló utalvány a Balatoni Hajózási Zrt. Siófokról induló menetrendi hajójára
- 1 db 2 főre szóló, 3 órás belépő a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpontba
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Víztoronyba
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Fordított házba 
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Bella Állatparkba
- 1 db 2 főre szóló cukrászdai utalvány a Mandara Cafe & Lounge-ba a siófoki Mala Garden felajánlásából
- 1 db 2 főre szóló pizza-vacsora utalvány a siófoki Bella Italia Étterembe

 

4. játékfelhívás:

"Aktív Őszi Siófok" csomag, melynek tartalma:
- Szálláshely a siófoki Renegade Hotelben (2 felnőtt számára, 2 éjszakára)
- 2 db kerékpár 2 napos bérlésére szóló utalvány a Golden Shore Bike felajánlásából
- 2 db 1 főre szóló havi korlátlan csoportos bérlet a siófoki DREAM Fitnessbe
- 2 db 1 főre szóló havi korlátlan konditerem bérlet a siófoki DREAM Fitnessbe
- 1 db 2 főre szóló mászójegy a Zamárdi Kalandpark felajánlásából
- 1 db 2 főre szóló utalvány a Balatoni Hajózási Zrt. Siófokról induló menetrendi hajójára
- 1 db 2 főre szóló, 3 órás belépő a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpontba (az Élményfürdőbe és a Szaunavilágba is)
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Víztoronyba
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Fordított házba
- 1 db 2 főre szóló belépő a siófoki Bella Állatparkba
- 1 db 2 főre szóló reggeli utalvány a siófoki Lipóti Pékségbe
- 1 db 2 főre szóló utalvány a siófoki Pietro Pizzeriába

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A nyeremények felhasználásához előzetes egyeztetés szükséges a felajánlókkal. A választott időponttól és az aktuális kapacitástól függően változhatnak a feltételek. A nyeremények – ettől eltérő eredményre jutó személyes egyeztetés hiányában – 2020. december 15-ig használhatóak fel.

A nyertesek nevét a Hello Siófok Facebook oldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

A Nyertes vállalja, hogy a nyeremény kapcsán Siófokon töltött idő alatt fotókkal dokumentálja a nyeremények felhasználását, és ezen fotókat a Szervező rendelkezésére bocsátja, aki a Nyereményjáték utókommunikációja során felhasználhatja azokat. A Nyertes vállalja továbbá, hogy a nyeremény kapcsán Siófokon töltött idő alatt Szervezőnek lehetőséget biztosít arra, hogy fotókkal és interjúval dokumentálja a nyeremények Nyertes által történő felhasználását, amelyeket szintén felhasználhat a Nyereményjáték utókommunikációja során.

6. Nyertes értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 3 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli. A nyereménycsomagok szolgáltatásokról szóló utalványokat, belépőjegyeket is tartalmaznak, melyek felhasználási időpontjáról és egyéni feltételeiről a Nyertesnek egyeztetnie kell a nyeremények felajánlójával.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbíthatja. A játék során a Játékos Facebook profilján nyilvánosan elérhető adatokon kívül nincs szükség további adatok megadására a Szervező számára, kizárólag a kisorsolt Nyertesek adják meg egyéb adataikat a Nyeremény kézbesítésének érdekében.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatkezelő
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület

cégjegyzékszám.: 00 18 760527

adószám: 18760527-2-14

cím: 8600 Siófok, Fő tér 11.

elérhetőség: info@hellosiofok.hu

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja.
Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Facebookon szereplő adatait Szervező megismerje és a nyereményjátékhoz szükséges mértékben kezelje, továbbá amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 

Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a közte és a Játékos  között létesülő jogviszonyra tekintettel a Játékosnak a nyereményjáték során, illetve az alatt megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára tekintettel, a nyeremény átadásától számított 30 napig őrzi.

 

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

 

További hírek; fontos információk

A balatoni hajózás 175. jubileumának alkalmából országos művészeti pályázatot hirdet a BAHART 2021. május 1. és augusztus 13. között! Ünnepeljünk együtt és állítsunk méltóképp emléket a balatoni hajózás múltjának és jövőjének!

Engedd szabadon a kreativitásod, ragadj ki egy témát vagy részletet a balatoni hajózás 175 éves történelméből és alkoss egyedit bármilyen technikával!

Március 11-én megnyílt a Kovászvirág Pékműhely - Kézműves Pékség és Termelői Bolt Siófokon a Fő u. 111. címen.

Az, hogy megéri-e a pénzünket egy bármilyen típusú ingatlanba fektetni, sok tényezőtől függ. Mivel Siófok egy népszerű üdülőhely, így az adottságai alapján mindig vonzó lehet a befektetők számára. A

A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozások mellett a szálláshely-szolgáltatók és az utazásszervezők is mentesülnek január végéig a munkáltatói adóterhek megfizetése alól, de ezt igényelni kell.