Hírek

Megjelentek az új intézkedések - szabályok és adókedvezmények

A veszélyhelyzetet a második hullám elleni védekezés érdekében 90 napra meghosszabbították, és új védelmi intézkedések is születtek, amelyek november 11-től előreláthatólag december 11-ig lesznek hatályban.

Az egyes intézkedések mellett az önkormányzatokra bízták a nyilvános helyekre és kijelölt közterületekre vonatkozó maszkviselési szabályokat, melyről a Siófokot illetően meghozott önkormányzati rendelet az alábbiakat írja:

Siófok város alábbiakban megjelölt belterületbe tartozó közterületein, nyilvános helyein a hatodik életévüket be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

a) a Fő tér teljes területén,
b)  valamennyi közhasználatú parkolóban,
c) a helyi és távolsági autóbusz, valamint vasúti közlekedéshez kialakított várokozó helyeken, így:

 • az autóbusz pályaudvarhoz tartozó autóbusz megállóhelyeken, közutak melletti autóbuszmegállókban és várakozóhelyeken,
 • a vonatközlekedéshez kialakított vasúti peronokon,

d) a kutyafuttatók területén.
e) A játszótereken tartózkodó 14 éven felüli személyeknek.

 

A kedd (november 10.) este megjelent Magyar Közlöny itt érhető el, és összefoglalva az alábbi rendelkezések találhatóak benne:

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

 1. Az új szabályok értelmében este 8 és reggel 5 óra között mindenkire kijárási tilalom vonatkozik.
  A lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely elhagyható azonban:
 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal
 • munkavégzés céljából (okirattal szükséges igazolni)
 • a   munkavégzés   helyére   történő   közlekedés   céljából,   valamint   a   munkavégzés   helyéről   a   lakóhelyre,   a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából (okirattal szükséges igazolni)
 • a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
  • edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
  • edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
  • edzés  vagy  sportrendezvény  helyszínéről  a  lakóhelyre,  a  tartózkodási  helyre,  illetve  a  szálláshelyre  történő közlekedés céljából
  • Ezeket mind okirattal szükséges igazolni.
 • kutyasétáltatás céljából a lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely 500 méteres körzetében

 

 1. Közterületen, nyilvános helyeken, sportpályákon:
 • Tilos a csoportosulás, gyülekezés
 • Tilos a csapatsportok (különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) gyakorlása (kivéve a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával)
 • Egyéni szabadidős sporttevékenység (különösen a futás, gyaloglás, kerékpározás) gyakorlása megengedett

 

 1. Rendezvények (különösen: lemezbemutatás, élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény, kulturális és sportesemények, magánrendezvények, karácsonyi vásár):

A védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

 • Tilos rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani
 • Rendezvény, gyűlés helyszínén tilos tartózkodni
 • A vallási közösségek szertartásáról a vallási közösség dönt (kivéve: temetés, házasságkötés)
 • Online közvetített események megtartása lehetséges – ha a helyszínen kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz szükséges személyzet tartózkodik
 • Sportrendezvény – nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható
 • Családi események, magánrendezvények – maximum 10 fő jelenlétében
 • Temetések – maximum 50 fő jelenlétében
 • Házasságkötés – kizárólag a szertartás vezetője, az anyakönyvvezető, házasulók, tanúk, szülők, nagyszülők, testvérek és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

 

 1. Vendéglátó üzletekben:
 • Csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak
 • Az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás
 • A korlátozás nem alkalmazandó az alábbi esetekben:
  • munkahelyi étterem, büfé
  • szálláshelyen található étterem, bár – a szálláshely vendégének kiszolgálása esetében
  • nevelési, oktatási intézmény menzája, büfére – a dolgozók és tanulók kiszolgálása esetében
  • egészségügyi intézményben található étterem, büfé

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni.

 

 1. Üzletekben (nem egyenlő a vendéglátó üzletekkel) este 7 és reggel 5 óra között:
 • üzletek, lottózók és nemzeti dohányboltok – zárva kell tartaniuk, csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak ott
 • gyógyszertárak, üzemanyagtöltőállomások – nyitva tarthatnak

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni.

 

 1. Szálláshelyeken tilos tartózkodni, kivéve:
 • Az ott foglalkoztatottak,
 • az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkező személyek, és
 • a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, kirendelt egészségügyi dolgozók számára

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni.

 

 1. Szabadidős létesítmények:

Az alábbi létesítményekben tilos a látogatás, és az ott foglalkoztatottak kivételével a tartózkodás:

 • előadóművészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott események, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz)
 • mozi
 • edző és fitneszterem (kivétel versenyszerű sportolók edzése, zárt sportrendezvénye)
 • uszoda (kivétel versenyszerű sportolók edzése, zárt sportrendezvénye)
 • közfürdő
 • jégpálya (kivétel versenyszerű sportolók edzése, zárt sportrendezvénye)
 • állatkert, vadaspark
 • kalandpark, vidámpark
 • játszóház
 • muzeális intézmények, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények, kép és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér, integrált kulturális intézmény

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni.

 

 1. Nevelési, oktatási intézmények:
 • Bolcsődék, óvodák, általános iskolák 8. osztályig nyitva tartanak
 • 9. osztálytól digitális munkarend
 • Az intézményekbe csak az alábbi személyek léphetnek be: ott foglalkoztatottak, karbantartási, javítási munkát végzők, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezők, gyermekek, tanulók.
 • A gyermeket, tanulót kísérő 1 fő nagykorú személy maszk viselése mellett a testhőmérsékletmérési pontig léphet be.

 

 1. Adófizetési kedvezmények, bértámogatás november hónapra:

Az igénybevétel feltétele, hogy vállalkozó rendesen fizesse a munkavállaló bérét és nem mond fel neki. Továbbá az, hogy a munkavállalót a veszélyhelyzetrevaló tekintettel elbocsájtotta volna, illetve a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

 • szociális hozzájárulási adó elengedése
 • szakképzési hozzájárulás elengedése
 • rehabilitációs hozzájárulás elengedése
 • a személyi jellegű kifizetések nem minősülnek kisvállalati adóalapnak
 • a bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható,

Az alábbi tényleges főtevékenységet folytatók számára:

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 • Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 • Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
 • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 • Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
 • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A tényleges főtevékenységként

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet

végzőkre az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

Az NTAK-ban regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8-ig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

 

A kormányrendeletek teljes terjedelmükben megtalálhatóak a www.magyarkozlony.hu oldalon.

A siófoki önkormányzati rendelet az alábbi linken található:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed0dr7eo2dt9ee0em3cj2ca7ca6cf9bx0ca9ca4h

További hírek; fontos információk

2021-ben visszatér az ősz egyik legnagyobb balatoni gasztrorendezvénye, a siófoki Halfesztivál!
A gasztroélmények mellett koncertek, kalandos gyermekprogramok és minőségi kézműves termékek várnak a család minden tagjára!

Az, hogy megéri-e a pénzünket egy bármilyen típusú ingatlanba fektetni, sok tényezőtől függ. Mivel Siófok egy népszerű üdülőhely, így az adottságai alapján mindig vonzó lehet a befektetők számára. A

A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozások mellett a szálláshely-szolgáltatók és az utazásszervezők is mentesülnek január végéig a munkáltatói adóterhek megfizetése alól, de ezt igényelni kell.

Már Siófok város utcáit járva a Mikulás és segítője. Figyeljétek Ti is a fehér színű autókat, Integess a Mikulásnak felirattal.