Szolgáltatók

A BRTK, Könyvtár 2020. március 16-tól határozatlan ideig nem fogad látogatókat a koronavírus okozta tömeges megbetegedés megelőzése érdekében.

 

A könyvtár bemutatkozása

A siófoki Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A dél-balatoni körzet legnagyobb könyvtára.

Szolgáltatásaink nem csak a város népességének, hanem - mint régióközpont - a vonzáskörzet lakóinak könyvtári igényeit is szolgálják. Szolgáltatásaink bizonyos köre könyvtári tagsághoz kötött.
Gyűjtjük az egyetemes és nemzeti kultúra, valamint a tudományos kutatás szempontjából jelentős könyvtári anyagokat. Különös tekintettel figyelve a közép- és felsőfokú képzésben résztvevők szakirodalmi igényeinek biztosítására, valamint a helyismereti gyűjtemény gyarapítására.

A könyvtár alaptevékenységként :

  • hangtári részleget működtet,

  • helytörténeti gyűjteményt gondoz a város és városkörnyék vonatkozásában,

  • gondos válogatással  gyűjti a magyar nyelvű hírlap- és folyóirattermést, a világnyelvek reprezentánsait,

  • térben és időben külön szervezett gyermekkönyvtárat működtet,

  • tanácsadó-ajánló, tájékoztató, információ-szolgáltató tevékenységetfolytat,

  • gyűjteményét sokoldalúan feltárja.

Technikai felszereltségünk biztosítja a korszerű tájékoztatást, információszolgáltatást.

Az internet használata biztosított.

Folyamatos a könyvtár anyagának számítógépes adatfeldolgozása

A könyvtár története

Könyvtárunk 1947-ben mint községi könyvtár alakult meg. 
Induló anyagát a mintegy 4-5.000 kötet könyvet a háború előtt működõolvasókörök könyvtárainak maradványaiból állították össze. Községi majd városi könyvtárként több költözés után 1976-ban került jelenlegi helyére. Ez évben készült el a régóta várt új közművelõdésiintézmény épülete, a Dél-balatoni Kulturális Központ, amelyben helyet kapott a könyvtár felnõtt részlege, és azóta is itt üzemel. 
A gyermekrészleg az egyik korábbi épületben (Kálmán Imre sétány 4.) maradt, mert az állomány és a helyhiány már a beköltözéskor is szükségessé tette a két részleg különválasztását.

1976-1989 között a könyvtár és a művelõdési központ közös igazgatás alatt ún. integrált intézményként dolgozott, 1990. július 1-tõl a két intézmény önállóan működik.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 2./A
Postacím: 8601 Siófok, Pf. 1.
Telefonszám: 84/506-598
Telefon/fax: 84/506-599
Igazgató: Laki Judit
E-mail: igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu

BRTK Könyvtár felnőttrészleg

Adminisztráció/hosszabbítás: 84/506-598/11-es mellék
E-mail: help@konyvtar-siofok.hu

Tájékoztatás: 84/506-598/34-es mellék
E-mail: tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu

Könyvtárközi kölcsönzés: kvkkozi@konyvtar-siofok.hu

BRTK Könyvtár gyermekrészleg

Telefon: 84/506-598/19-es mellék
E-mail: gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu

Kálmán Imre Emlékház

8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.
Telefon: 84/311-287

 

 

 

 

További szolgáltatók
+36 30 715 1266
Ma: 10:00 - 18:00
8600, Siófok, Május 1. utca
+36 30 939 6006 , +36 30 940 0484
Ma: 09:30 - 18:30
8600, Siófok, Verebesi utca 35.
http://bellapuszta.hu/
info@bellapuszta.hu